กิจกรรม ซ้อมดับเพลิง

อี.พี.เดคคอร์  ร่วมกิจกรรมการซ้อมดับเพลิง จัดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับเหตการณ์ที่ไม่คาดฝัน


กิจกรรมซ้อมดับเพลิง 01


กิจกรรมซ้อมดับเพลิง 02


กิจกรรมซ้อมดับเพลิง 03


กิจกรรมซ้อมดับเพลิง 04