กิจกรรม ปีใหม่ อี.พี.เดคคอร์

ทางบริษัท อี.พี.เดคคอร์ ได้จัดกิจกรรม ปีใหม่  โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย
เช่น การมอบ และแลกของขวัญ เกมสนุกต่างๆ  ด้านบันเทิงให้แก่พนักงาน
ทำให้พนักงานได้รับควาสนุกสนาน จากการจัดกิจกรรมร่วมกัน
และทำให้พนักงานเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ


ปีใหม่ EP EOCR 55 01


ปีใหม่ EP EOCR 55 02


ปีใหม่ EP EOCR 55 03


ปีใหม่ EP EOCR 55 04


ปีใหม่ EP EOCR 55 05


ปีใหม่ EP EOCR 55 06