คณะ BOI เยี่ยมชมการทำงานโรงงาน EP Decor

คณะ BOI เชียงใหม่ นำทีมโดยคุณศุภิสรา ชมพาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ (พี่ต่าย) ได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมการทำงานในโรงงาน EP Decor (Thailand) เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุน