งานสัมมนา Create Intelligence Business with the Agility Technology

คุณสราวุฒิ สินสำเนา  รองเลขาธิการสภาฯ

เป็นวิทยากรบรรยาย ในงานสัมมนา  Create Intelligence Business with the Agility Technology จัดโดย บริษัท ริโก้ จำกัด

ณ ห้องจุมทอง  โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่   วันที่ 27 พฤษภาคม  2559


Richo 02 S


Richo 03 S


Richo 04 S


Richo 05 S