งานแถลงผลความสำเร็จ โครงการสุดยอด SME จังหวัด

งานแถลงผลความสำเร็จ โครงการสุดยอด SME จังหวัด
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ขอบคุณ สสว., กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้ใหญ่และอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ที่ได้ให้โอกาสและผลักดันห้องแถวเล็กๆ ที่เริ่มต้นจากเงินทุนด้วยน้อยนิด อย่าง อี.พี เดคคอร์ จนเติบโตเป็น โรงงานผลิตอุปกรณ์ม่านรายเดียวในประเทศไทย‬ ที่ได้รับรอง ISO 9001:2008 และได้รับคัดเลือกในโครงการสุดยอด sme จังหวัดในครั้งนี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น‬ และประกอบธุรกิจด้วยสุจริต มีธรรมาภิบาล และเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อให้รัฐได้นำไปพัฒนาประเทศต่อไป


โครงการสุดยอด SME 01


โครงการสุดยอด SME 02


โครงการสุดยอด SME 03