ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ “พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน”

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดทำหนังสือเรื่อง “พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน” ในรูปแบบ e-book เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ที่ล้วนแต่มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มีความสุขและพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าทั่วทุกพื้นที่ โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนา มาแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้ทุกท่านได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการทำงาน อันเป็นการร่วมสานต่อพระราชปณิธานให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและประเทศชาติต่อไป

untitled-2

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

เมื่อนึกถึงเรื่องตกแต่งผ้าม่านและอุปกรณ์ม่าน คุณภาพเยี่ยม
นึกถึงเรา อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย)

#สนใจอุปกรณ์ม่าน คุยกับเรากด ➡ http://goo.gl/03Yuj2
☎ 087–6573977, 053–406394
จำหน่ายปลีก-ส่งตามปริมาณการสั่งซื้อ
— — — — — — — — — — — — — — –
Website: www.epdecor.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/epdecor.co.th/
Catalog สินค้า: https://goo.gl/B6UVnT

ผู้ผลิตอุปกรณ์ม่านรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรอง ISO 9001:2008
สินค้าผลิตในประเทศไทย รับประกันคุณภาพสินค้า
รางวัลการประกวด สุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ ปี 2558
รางวัลการประกวด สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด ปี 2559