นวัตกรรมแฟร์ ครั้ง ที่ 8

กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน )
โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมถลงข่าว นวัตกรรมแฟร์ ครั้งที่ 8 ( INNO GO INTER 8th Lanna Innivation Market and 1st GMS Innovation Forum )
วันที่ 9- 13 สิงหาคม 2555  ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต


innovation fair 8 01


innovation fair 8 02


innovation fair 8 03


innovation fair 8 04