บริษัท อี.พี.เดคคอร์ ร่วมกับ (STeP) พัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่

บริษัท อี.พี.เดคคอร์  ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต และสร้างนวตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้การตกแต่งม่าน มีคุณค่ามากกว่าความสวยงามการบังแดด พบกับ นวัตกรรมใหม่ของอุปกรณ์ม่านที่เหนือกว่าใครในโลก เร็วๆนี้


อี.พี.เดคคอร์ พัฒนา นวัตกรรม 01


อี.พี.เดคคอร์ พัฒนา นวัตกรรม 02