สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต ประจำโรงงานที่สันทราย
จำนวน : 10 อัตรา
ลักษณะงาน/หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ :
ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างลูกค้า และ พนักงานขาย 2. ทำเอกสารใบเสนอราคา และ ประสานงานต่อไปยังฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลและประสานงานตั้งแต่รับคำสั่งซื้อ จนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจ
สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม, ท่องเที่ยว
เพศ : หญิง
อายุ : 21 ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ม.3 ขึ้นไป ,ปวช. , ปวส.
เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติ :
เพศหญิง - อายุ 25-35 ปี - การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป - มีประสบการณ์ด้านประสานงานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการสื่อสารดี - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ - มีจิตอาสา อดทนต่อแรงกดดันได้ดี - มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
ประกาศเมื่อ : 16/2/2559