ร่วมเสวนาเรื่อง Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร

อำพลฟูดส์ ร่วมเสวนาเรื่อง “Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร” ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Talent Mobility Fair 2015 โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ


1427355893_P3251038


1427356029_P3251019


เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อำพลฟูดส์  โพรเซสซิ่ง จำกัด  ได้รับเกียรติร่วมเสวนาในงาน Talent Mobility Fair 2015 หัวข้อ “Talent Mobility ช่วยภาคเอกชนได้อย่างไร” ร่วมกับ คุณสราวุฒิ สินสำเนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.พี.เดคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ดร.กาญจนา วานิชกร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายกำลังคน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งมี ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับนโยบาย Talent Mobility และกลไกการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้าน วทน. ตลอดจนแสดงถึงศักยภาพงานวิจัยและพัฒนาบุคลากร


1427356059_P3251032


1427356094_P3251018


ภายในงานยังมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Talent Mobility ก้าวสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของประเทศ” โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


1427356118_P3251003