สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร : หัวหน้าฝ่ายขาย
จำนวน : 1 อัตรา
ลักษณะงาน/หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ :
- ดูแลฝ่ายขาย
สวัสดิการ : ชุดฟอร์ม, ประกันสังคม, ท่องเที่ยว, เงินประจำตำแหน่ง
เพศ : ชาย ,หญิง
อายุ : 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 บาท
คุณสมบัติ :
- มีวาทะศิลป์
ประกาศเมื่อ : 01/02/2559