ออกงาน Thaisubcon

เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมานั้น บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานกับ ThaiSubcon ที่ Bitec โดยได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี