ออกรายการกลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์ พิชิตธุรกิจ

กลยุทธ์ธุรกิจ กับ อ.ธันยวัชร์ พิชิตธุรกิจกับคุณสราวุฒิ สินสำเนา 

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 นายสราวุฒิ สินสำเนา กรรมการผู้จัดการ บ.อี.พี. เดคคอร์ (ประเทศไทย)จำกัด
ได้รับเกียรติจาก อ.ธันยวัชร์ เชิญไปออกรายการ กลยุทธ์ธุรกิจ ในช่อง Amarin 33


Link : https://goo.gl/WyOtfG

รายการกลยุทธ์ 05


รายการกลยุทธ์ 02


รายการกลยุทธ์ 03


รายการกลยุทธ์ 04