อีพี.พร้อมช่วย โอกาสของลูกค้าอีพี.มาถึงแล้ว

อีพี.พร้อมช่วย โอกาสของลูกค้าอีพี.มาถึงแล้ว

ดีใจ…แค่ได้ทำเพื่อคนอื่น โดยมิได้หวังประโยชน์ใดๆ ให้วงการร้านผ้าม่าน จากการที่ EP Decor (Thailand) Co.,Ltd นำโดย เฮียเอี่ยม ได้ยืนหยัดที่จะพัฒนา ผู้ประกอบการ SME. มาตลอด คราวนี้ทาง EP Decor ทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คือ เป็นผู้ประสานงานกะแบงค์ เพื่อให้เป็นสิทธิ์พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ซื้อ สินค้าของ EP Decor เท่านั้น

👉 ผลสรุป คือ ลูกค้า EP ที่มีความต้องการ ขยายกิจการ หรือว่าต้องการเงินหมุนเวียน จำนวน 15 รายที่ส่งความต้องการมาให้ EP Decor ประสานกับผู้บริหารธนาคาร ผลคือ

🌟 โครงการแรก 1 ล้าน 1% มีผู้กู้ที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 5 ราย

🌟 โครงการที่สอง 5 ล้าน 3% ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

โดยทั้ง 2 โครงการที่ เฮียเอี่ยม ผู้บริหาร EP Decor ได้ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารแบงค์รัฐ เพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการแบงค์ ช่วยเหลือจาก SME ที่มีเงื่อนไขสุดพิเศษ คือ ไม่ต้องใช้ สินทรัพย์ใดๆ ในการค้ำประกัน

👉 โดยที่ตลอดเวลาทาง ผู้บริหาร EPDecor ได้พยายามยกระดับ SME มาตลอด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้กับผู้ประกอบการในเครือข่ายร้านผ้าม่าน


ช่องทางติดต่อสอบถาม


—————————————-

อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย)
ผู้ผลิตรางม่านและอุปกรณ์ม่านรายเดียวในประเทศไทย
ที่ได้รับรอง ISO 9001 สินค้ามีรับประกันคุณภาพ

☎ สำนักงานใหญ่ เชียงใหม่ : 053-353220, 087-6573977
📞 อี.พี. เชียงราย : 053-767596
📞 อี.พี. เดคคอร์ อุดร : 087-7868494