อี.พี.เดคคอร์ จัดหลักสูตร การดับเพลิงเบื้องต้น

ทาง บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ได้จัดการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงเบื้องต้น”
ให้แก่พนักงาน เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 59
ณ โรงงานสันทราย ได้รับ
ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติจริง

ขอขอบคุณ คุณจุฬา สังข์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลแม่ริม

ที่ได้มอบหมายให้ หัวหน้าณรงค์ หัวหน้ากองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่ริม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มาให้ความรู้ในวันนี้ค่ะ


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 01


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 02


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 03


การดับเพลิงเบื้องต้น 59 06