สมัครงาน

ตำแหน่งที่รับสมัคร : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
จำนวน : 1 อัตรา
ลักษณะงาน/หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบ :
ออกเยี่ยมลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้า ให้บริการหลังการขาย อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : ประกันสังคม เบี้ยขยัน ชุดพนักงาน กองทุนทดแทนความเสี่ยง,ตรวจสุขภาพประจำปี
เพศ : ชาย / หญิง
อายุ : 23 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 บาท
คุณสมบัติ :
มีความชอบในงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุยพบปะผู้คน ทนต่อแรงกดดันได้สูง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด มีรถยนต์ส่วนตัว มีใบอนุญาติขับขี่
ประกาศเมื่อ : 22/05/2559