เป็นวิทยากร Mini Chula

เมื่อวันที่ 28.9.2559 เป็นวิทยากร Mini Chula

mini chula-1

mini chula-2

mini chula-4

mini chula-3

mini chula-5

mini chula-6

mini chula-7  New Image