โรงงาน

โรงงานผลิต บนพื้นที่ 2.5 ไร่ มีพนักงานที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง  มุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยการพัฒนานวัตกรรมในกระบวณการผลิตใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือและสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ


ที่ตั้งโรงงาน


เลขที่  54 หมู่ 6  ตำบล หนองหาร
อำเภอ สันทราย  จังหวัด เชียงใหม่ 50290
โทร : 053-845308


 

โรงงาน บริษัท อี.พี.เดคคอร์


โรงงาน บริษัท อี.พี.เดคคอร์ 01


โรงงาน บริษัท อี.พี.เดคคอร์ 02


โรงงาน บริษัท อี.พี.เดคคอร์ 03

 

 

สินค้า