ออกงาน Thaisubcon

เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมานั้น บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานกับ ThaiSubcon ที่ Bitec โดยได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดี

คณะ BOI เยี่ยมชมการทำงานโรงงาน EP Decor

คณะ BOI เชียงใหม่ นำทีมโดยคุณศุภิสรา ชมพาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ (พี่ต่าย) ได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมการทำงานในโรงงาน EP Decor (Thailand) เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุน

ผ่านการรับรอง ISO 9001:2008 รายแรกในประเทศไทย

บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้ผลิต จำหน่ายอุปกรณ์รางม่าน หลายยี่ห้อ ได้ผ่านการรับรอง ISO Version ล่าสุด ISO 9001:2008 เป็นรายแรกใน
ประเทศไทย โดยได้รับการรับรองจาก Bureau Veritas Co.,Ltd โดยมีบริษัท Triple A เป็นที่ปรึกษา