คณะ BOI เยี่ยมชม

news2
คณะ BOI เชียงใหม่ นำทีมโดยคุณศุภิสรา ชมพาน นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ชำนาญการพิเศษ (พี่ต่าย) ได้ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมการ
ทำงานในโรงงาน EP Decor (Thailand) เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุน…