ออกงาน Thaisubcon

เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2010 ที่ผ่านมา หจก.เอกลักษณ์ พรีซิชั่น ได้เข้าร่วมงานกับ ThaiSubcon ที่ Bitec โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี