รางโค้งดัดมือ

รางโค้งดัดมือ
คุณสมบัติพิเศษ เป็นรางโค้งที่สามารถมาดัดเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยมือใช้ สำหรับ สถานที่ๆมีความเฉพาะตัวสูง เช่น หน้าต่างเข้ามุม เข้าโค้ง ที่ไม่สามารถใช้รางชินอื่นได้

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์