ขาจับ 2 ชั้น ยื่นพิเศษ

รายละเอียด

ขาจับเหล็กรางโชว์ รางม่านประดับ 2 ชั้น ยื่นพิเศษ
สำหรับราง ขนาด 26 mm. ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ คงทน แข็งแรง
รับประกันสินค้า

ขาจับเหล็ก 2 ชั้น ยื่นพิเศษ EXTRA