ขาสไลด์คู่ รางม่าน

รายละเอียด

ขาสไลด์คู่รางโชว์ รางม่านประดับ
มีทั้ง สีเรียบ  สีลายไม้  และสีประกาย