รางสัก + อุปกรณ์ลายไม้สัก

รายละเอียด

รางโชว์ รางม่านประดับ ประกอบชุดสำเร็จรูป
รางสีไม้สัก + อุปกรณ์สีลายไม้สัก