รางโอ๊คแดง + อุปกรณ์ลายไม้โอ๊คแดง

รายละเอียด

รางโชว์ รางม่านประดับ ประกอบชุดสำเร็จรูป
รางสีไม้โอ๊คแดง + อุปกรณ์ลายไม้โอ๊คแดง