รางโอ๊คดำ + อุปกรณ์ลายไม้โอ๊ค

รายละเอียด

รางโชว์ รางม่านประดับ ประกอบชุดสำเร็จรูป
รางสีไม้โอ๊คดำ + อุปกรณ์ลายไม้โอ๊ค