อบรม พบปะลูกค้า ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

 

บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ พรเจริญเดคคอร์
จัดการอบรม พบปะลูกค้า ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 55 เวลา 13.00 – 17.00 ณ โรงแรม รัตนาปาร์ค


การอบรมพบปะลูกค้า 02


การอบรมพบปะลูกค้า 03


การอบรมพบปะลูกค้า อี.พี 01


การอบรมพบปะลูกค้า อี.พี