Home

“ คือชิ้นผ้าไว้สำหรับป้องกันหรือบดบังแสงหรือลมหรือน้ำในกรณีม่านในห้องน้ำ

ผ้าม่านจะแขวนเหนือประตู หรือเรียกว่าม่านประตู ม่านมักแขวนภายในอาคารเหนือหน้าต่าง ”

EP Decor (Thailand) Co.,Ltd

Welcome to

EP Decor (Thailand) Lo.,Ltd

ผ้าม่านมีความหลากหลายทั้งรูปร่าง วัสดุ ขนาด สีสันและลวดลาย โดยส่วนมากจะมีแผนกที่จำหน่ายผ้าม่านโดยเฉพาะในห้างสรรพสินค้า
ขณะที่ในบางร้านก็ขายผ้าม่านโดยเฉพาะ ม่านในบางประเทศอาจทึบในประเทศเขตร้อนอย่างเช่น สเปน ที่บานเกล็ดไม้ที่ยึดไว้ภายนอกอาคารเพื่อความส่วนตัวและเก็บความเย็นภายในอาคารได้
ม่านยังเป็นส่วนหนึ่งของหน้าต่างและเป็นรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกของบ้าน และยังช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและแสงจากธรรมชาติสู่ภายในห้อง…

สินค้า