About Us

EP DECOR (THAILAND) Co., Ltd. and Ekaluk Precision

Address : 56/19 Chiangmai- Lampang Rd. T.Chang Pheuk A.Muang, Chiangmai 50300

Description :  ดำเนินธุกิจผลิต-จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับอุปกรณ์ม่าน สินค้าเหล็ก พลาสติก สีฝุ่น ลายไม้ และเป็นรายเดียวในธุรกิจประเภทนี้ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 : 2008 มีสินค้าภายใต้แบรนด์ : EXTRA ,U-SAVE ,NEO EXTRA ,NEO EYELET, EP-Hook และผ้าม่าน ยี่ห้อ EP นำทีมโดยนาย สราวุฒิ และคุณศุพัชรี สินสำเนา สองผู้บริหารรุ่นบุกเบิก รุ่นใหม่ไฟแรง และทีมงานบริหาร อย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดตั้งอยู่ในจังหวัด เชียงใหม่ ผลิตโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย บุคลากรได้รับการอบรมฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ โดยผ่านโครงการหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการ iTap ,โครงการ MDicP ,โครงการของไทย-ญี่ปุ่น ,อบรมการซ่อมบำรุงกับสถาบันราชมงคลวิทยาเขตล้านนา จากประสบการณ์ต่างๆ ทำให้เราสินค้ามีคุณภาพ ภายใต้ระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2008 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

นโยบายคุณภาพ

“ เราจะผลิตอุปกรณ์ม่าน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งบริการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็ว เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ”

Brand of EP Decor (Thailand) Co.,Ltd

Brand
b1b2b3b4


Support
imagesimgresimagesimgres-1imgresimgres


Quality Prize


Standard Prize


สินค้า