ตัวต่อรางโรงพยาบาล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวต่อรางโรงพยาบาล ยี่ห้อ EXTRA ใช้กรณีต่อเชื่อมราง
มีทั้งแบบต่อตรง และ ต่อโค้ง

ตัวต่อ รางโค้ง รางโรงพยาบาล 02