ตัวยึดข้างราง EXTRA

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ตัวยึดข้าง รางม่านตัวยู ราง M ยี่ห้อ EXTRA
มี 2 แบบ  คือ  1 ชั้น และ 2 ชั้น
ตัวยึดข้าง 1 ชั้น และ 2 ชั้น รางตัวยู ราง M EXTRA