ที่เจาะตาไก่ ที่ตอกตาไก่ผ้าม่าน

หมวดหมู่:

รายละเอียด

ที่เจาะและที่ตอกตาไก่
สำหรับตากตาไก่ผ้าม่าน ขนาด 26 mm. / 30 mm.