ยึดข้างรางโค้งดัดมือ EXTRA

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยึดข้าง รางโค้งดัดมือ EXTRA
มี 2 แบบ
– ยึดข้างติดเพดาน
– ยึดข้างติดผนัง
แบบยึดข้างรางโค้งดัดมือ 03