รางม่านมอเตอร์

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

มอเตอร์ | รางม่านไฟฟ้า ควบคุมผ่านมือถือ‎

ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

ขนาด 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00 M.

** สินค้าพิเศษ รอสินค้าอย่างน้อย 15-20 วัน