รางโค้งดัดมือ EXTRA

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางโค้งดัดมือ ยี่ห้อ EXTRA
ตัวรางดัดง่าย หนา 1 mm. แข็งแรง รับน้ำหนักผ้าได้ดี
เป็นรางโค้งที่สามารถดัดเป็นรูปแบบต่างๆ ได้ด้วยมือ
สำหรับสถานที่ๆมีความเฉพาะตัวสูง เช่น หน้าต่างเข้ามุม เข้าโค้ง ที่ไม่สามารถใช้รางชนิดอื่นได้

รางโค้งดัดมือ 6