รางตัวยู รางม่านจีบ EXTRA (ประกอบชุด)

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

รางตัวยู รางม่านจีบ  EXTRA ประกอบชุด
จำหน่ายทั้ง ระบบเชือกดึง และ ระบบมือผลัก
** สามารถสั่งประกอบชุด ขนาดความยาวได้ตามต้องการ **
อุปกรณ์
– ส่วนหัวและท้ายของราง
– ตัวราง หนา 1.20 mm
– ตัวยึดข้างราง ( 1 ชั้น , 2 ชั้น )
– ลูกล้อราง
– สไลด์
– จับกลาง ( 1 ชั้น , 2 ชั้น )
– ลิ้นสปริงข้าง – ลิ้นสปริงกลาง
– หัวปิดราง
– เชือกดึง (สำหรับระบบเชือกดึง)

อุปกรณ์มาตรฐานสำหรับรางตัวยู ราง M รุ่น EXTRA