เหล็กยึดแนบเพดาน หรือ ตัวต่อ T

รายละเอียด

เหล็กยึดแนบเพดาน หรือ ตัวต่อ T ยี่ห้อ EXTRA