เหล็กยึดแนบเพดาน หรือ ตัวต่อ T

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหล็กยึดแนบเพดาน หรือ ตัวต่อ T ยี่ห้อ EXTRA